(POLISH LANGUAGE) RECORDING AVAILABLE - Reliable event delivery in Apache Kafka®

  • :spiral_calendar: When: 9 December 2021
  • :speaking_head: Speaker(s): Jacek Grobelny
  • :notebook_with_decorative_cover: Talk(s): Reliable event delivery in Apache Kafka®

Story about introducing Apache Kafka and Event Sourcing into the system created for one of the biggest Polish banks. I will elaborate on how we failed with our first approach, what lessons we have learnt and how we eventually reached "Reliable event delivery in Apache Kafka®.

PL: Historia o tym, jak wprowadziliśmy Apache Kafkę i Event Sourcing do systemu rozwijanego dla jednego z największych banków w Polsce. O tym jak się sparzyliśmy na pierwszym podejściu, jakie wnioski wyciągnęliśmy i jak w końcu osiągnęliśmy niezawodny sposób na dostarczanie wiadomości w Apache Kafka.

Slides: Reliable Event Delivery with Apache Kafka®

:vhs: Find more Meetups Meetup Hub
:earth_africa: Join the Community